top of page

ΟΡΟΙ & KΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ UC HALL (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ)

 

1. Κανόνες Διαμονής

Κάθε ένοικος υπογράφει συμφωνία διαμονής στην οποία αναφέρεται ρητά ότι θα πρέπει να τηρεί τους Κανόνες Διαμονής στο UC Hall, οι οποίοι υπόκεινται σε αλλαγή από τη Διεύθυνση σε περίπτωση που το επιβάλουν οι περιστάσεις. Οι Κανόνες Διαμονής ισχύουν για όλους τους ενοίκους, καθώς επίσης για τους επισκέπτες /φιλοξενούμενούς τους.

 

2. Συμφωνία Διαμονής

Η συμφωνία διαμονής υπογράφεται πριν την παραλαβή του studio και ισχύει για την περίοδο 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Αυγούστου του επόμενου έτους για όλους τους ενοίκους. Σε περίπτωση που ο φοιτητής που έχει επιλεγεί δεν προσέλθει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία για την υπογραφή της συμφωνίας, θεωρείται ότι έπαψε να ενδιαφέρεται, οπότε, χωρίς προειδοποίηση, το studio παραχωρείται σε επιλαχόντα.

Η Διεύθυνση μπορεί να τερματίσει μονομερώς τη συμφωνία διαμονής στις πιο κάτω περιπτώσεις:

. Ο ένοικος δεν είναι συνεπής με τις οικονομικές του υποχρεώσεις (προκαταβολή/ενοίκιο).

. Ο ένοικος δεν τηρεί τους όρους της συμφωνίας και τους κανόνες διαμονής.

. Ο ένοικος δεν παρουσιαστεί μέσα στην καθορισμένη προθεσμία για παραλαβή του studio.

 

3. Εξοπλισμός studio

Κατά την παραλαβή του studio, ο ένοικος θα πρέπει να ελέγξει το studio και να επιστρέψει στη Διεύθυνση υπογεγραμμένη την κατάσταση παραλαμβανόμενων ειδών αναφέροντας τυχόν ελλείψεις και ζημιές/φθορές στον εξοπλισμό. Ο ένοικος οφείλει να παραδώσει πίσω τα παραλαμβανόμενα είδη στην κατάσταση που τα παρέλαβε και είναι υπεύθυνος για καταβολή αποζημίωσης για τυχόν απώλειες, ζημιές και αδικαιολόγητες φθορές. Με τη λήξη της συμφωνίας διαμονής και την αποχώρησή τους από το studio, οι ένοικοι έχουν υποχρέωση να μετακινήσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.

 

4. Συμπεριφορά ενοίκων

Κάθε ένοικος οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια και με τρόπο που να μην προκαλεί ενόχληση ή να απειλεί την υγεία ή σωματική ακεραιότητα των υπόλοιπων ενοίκων και του προσωπικού. Επίσης, να μην προκαλεί ζημιές και αδικαιολόγητες φθορές στο studio του ή στους κοινόχρηστους χώρους του κτηρίου. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ενοίκους δημιουργεί προβλήματα συμπεριφοράς, τότε, ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος, η Διεύθυνση λαμβάνει μέτρα, χωρίς να αποκλείεται και η έξωση και/ή εκδίωξή του από το studio.

 

5. Θόρυβος

Ο υπερβολικός θόρυβος θεωρείται παρενόχληση για τους υπόλοιπους ένοικους. Αναμένεται ότι οι ένοικοι θα τηρούν τους κανόνες καλής συμβίωσης και θα σέβονται την ησυχία του άλλου καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

 

6. Παρουσία κατοικίδιων ζώων

Απαγορεύεται αυστηρά η παρουσία στα studios ή στους κοινόχρηστους χώρους κατοικίδιων ζώων.

 

7. Φιλοξενία τρίτων

Οι κανόνες καλής συμβίωσης προϋποθέτουν κάποιους περιορισμούς. Οι ένοικοι οφείλουν να σέβονται το δικαίωμα ο ένας του άλλου για ασφάλεια, ιδιωτική ζωή, ώρες κοινής ησυχίας για διάβασμα και ύπνο και να διασφαλίζουν ένα καλό περιβάλλον διαμονής. Η επίσκεψη ή/και διανυκτέρευση τρίτων θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω. Οι επισκέψεις τρίτων επιτρέπονται μετά από ενημέρωση της Διεύθυνσης. Η διανυκτέρευση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει δύο συνεχόμενες ή διαφορετικές ημέρες μέσα στην ίδια εβδομάδα. Οι φιλοξενούμενοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες διαμονής. Οι ένοικοι είναι πλήρως υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά των φιλοξενούμενών τους και υπόχρεοι για καταβολή αποζημίωσης για ζημιές και φθορές που τυχόν να προκληθούν από αυτούς.

 

8. Καθαριότητα/υγιεινή

Η καθαριότητα είναι εξαιρετικά σημαντική στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του UC Hall και κάθε ένοικος οφείλει να έχει υπόψη τα ακόλουθα:

. Να διατηρεί το studio του και τους κοινόχρηστους χώρους καθαρούς και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής ( Η προμήθεια ειδών καθαρισμού για τα studios βαρύνει τους ίδιους). Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φλόκων, σκουπών ή άλλων αντικειμένων στα μπαλκόνια.

. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι καθαρίζονται καθημερινά από το συνεργείο καθαρισμού. Το συνεργείο είναι στη διάθεση των ενοίκων για καθαρισμό του studio τους, αφού ζητηθεί από τη Διεύθυνση. Σε αυτή την περίπτωση, η χρέωση είναι επιπρόσθετη και επιβαρύνει τους ένοικους.

 

9. Ασφάλεια/Υγεία

Για την ασφάλεια και υγεία των ενοίκων απαγορεύεται η κατοχή/χρήση των πιο κάτω αντικειμένων:

 

(α) Ηλεκτρικές συσκευές

Απαγορεύεται αυστηρώς για λόγους ασφάλειας η κατοχή και χρήση στα studios, τοστιέρας, καλοριφέρ, ηλεκτρικής κουβέρτας. Απαγορεύεται επίσης η χρήση κεριών ή οποιωνδήποτε εύφλεκτων υλικών.

 

(β) Άναμμα φωτιάς

Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς και ψήσιμο φαγητού στα μπαλκόνια ή στους κοινόχρηστους χώρους.

 

(γ) Δίκυκλα

Απαγορεύεται η φύλαξη και επιδιόρθωση ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων στα studios, στις σκάλες και στους διαδρόμους του κτηρίου. Τα ποδήλατα και μοτοποδήλατα πρέπει να φυλάσσονται στους καθορισμένους χώρους (ποδηλατοστάσια).

 

(δ) Κάπνισμα

Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

 

10. Χρήση και συντήρηση των studios και κοινόχρηστων χώρων

(α) Απαγορεύεται η εκμίσθωση, υπενοικίαση ή/και παραχώρηση των studios σε τρίτους.

(β) Πρόκληση ζημιών

Οι ένοικοι είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή/και απώλεια ή/και αδικαιολόγητη φθορά που θα προκληθεί στους χώρους και στον εξοπλισμό τoυ κτηρίου.

(γ) Μετατροπές στο studio/κοινόχρηστους χώρους

Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή του studio συμπεριλαμβανομένου του μπαλκονιού, και των κοινόχρηστων χώρων. Συγκεκριμένα, απαγορεύονται οι πιο κάτω ενέργειες:

 •  Βάψιμο τοίχων

 •  Χάραξη/σχεδίαση παραστάσεων στους εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους

 • Τοποθέτηση καρφιών και επικόλληση φωτογραφιών/εντύπων/αφισών στους τοίχους και τα έπιπλα με τρόπο που προκαλείται φθορά.

 • Τοποθέτηση διαχωριστικών

 • Οποιαδήποτε μετατροπή, ενέργεια ή/και εγκατάσταση εξοπλισμού που δημιουργεί θέμα ασφάλειας, λειτουργικότητας ή/και παρέμβασης στην αισθητική των κτηρίων.

 

11. Χώρος πλυντηρίων

Στο UC Hall υπάρχει ειδικός χώρος στον οποίο λειτουργούν πλυντήρια και στεγνωτήρια με κερματοδέκτες για αποκλειστική χρήση των ενοίκων του. Υπεύθυνος για τη διαχείριση του χώρου πλυντηρίων είναι η Διεύθυνση. Οι ένοικοι είναι υπεύθυνοι για άμεση αναφορά στη Διεύθυνση προβλημάτων λειτουργίας/συντήρησης/ζημιών στο χώρο των πλυντηρίων.

 

12. Χώρος στάθμευσης

Ένοικοι, κάτοχοι αυτοκινήτων, που έχουν εξασφαλίσει χώρο στάθμευσης θα πρέπει να σταθμεύουν μόνο στους καθορισμένους χώρους στάθμευσης. Απαγορεύεται αυστηρά η εκχώρηση του δικαιώματος στάθμευσης από ένοικο προς τρίτο πρόσωπο ή η ανταλλαγή χώρων στάθμευσης χωρίς την προηγούμενη άδεια και συγκατάθεση της Διεύθυνσης του UC Hall.

Η Διεύθυνση δύναται ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει την συμφωνία παραχώρησης χώρου στάθμευσης προς ένοικο ή να του ζητήσει να μετακινηθεί σε άλλο χώρο στάθμευσης χωρίς προειδοποίηση.

 

13. Έλεγχος studios

Η Διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε περιοδικούς ελέγχους των studios και να εισέρχεται σε αυτά για τους πιο κάτω λόγους:

 • Συντήρηση και επισκευή

 • Έλεγχος ασφάλειας studios και εξοπλισμού

 • Διαβεβαίωση ότι τα studios χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους δικαιούχους

 • Διαβεβαίωση ότι δεν χρησιμοποιούνται αντικείμενα και ουσίες που απειλούν την υγεία και ασφάλεια των ενοίκων.

 • Επείγοντα περιστατικά

Στο βαθμό που είναι δυνατό, η είσοδος στα studios από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή/και συνεργάτες γίνεται εν γνώσει και με τη συνεργασία των ενοίκων εκτός σε περιπτώσεις έκτακτης ή/και επείγουσας ανάγκης. (Ιδιαίτερα, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις άμεσου κινδύνου). Οι ένοικοι έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται με τη Διεύθυνση και να διευκολύνουν το έργο της.

 

14. Οικονομικές εκκρεμότητες

Οι ένοικοι οφείλουν να πληρώνουν έγκαιρα τα ενοίκιά τους και οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές εκκρεμότητες στη Διεύθυνση. Ένοικοι που δεν είναι συνεπείς με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις υπόκεινται σε τερματισμό της συμφωνίας διαμονής και άμεση παρακράτηση της εγγύησης που έχουν καταβάλει.

 

15. Διοργάνωση εκδηλώσεων

(α) Games room/Club room

Στο UC Hall λειτουργεί Games room/Club room, που χρησιμοποιείται ως χώρος διοργάνωσης διαλέξεων/παρουσιάσεων/προβολών κ.λπ., καθώς και ως χώρος κοινωνικών δραστηριοτήτων των ενοίκων. Οι ένοικοι οφείλουν να χρησιμοποιούν την Αίθουσα με τη δέουσα προσοχή.

i) Διαδικασία Κράτησης Games room/Club room 

Για κράτηση του Games room/Club room, οι διοργανωτές θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

ii) Προϋποθέσεις και Όροι διοργάνωσης Εκδηλώσεων

Για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στο Games room/Club room ισχύουν οι πιο κάτω όροι και προϋποθέσεις:

 • Η εκδήλωση θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο των κανόνων διαμονής.

 • Δεν επιτρέπεται η διοργάνωση πέραν των δύο εκδηλώσεων την εβδομάδα.

 • Ο διοργανωτής της εκδήλωσης έχει την ευθύνη να επιθεωρήσει το χώρο της εκδήλωσης εκ των προτέρων και να ενημερώσει τη Διεύθυνση για τυχόν ζημιές ή ακαταστασίες στο χώρο. Στις περιπτώσεις που δεν αναφέρθηκε στη Διεύθυνση πριν από την εκδήλωση, ο διοργανωτής θεωρείται υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά στο χώρο.

 • Ο διοργανωτής της εκδήλωσης είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό της Αίθουσας μετά την εκδήλωση και επαναφορά όλων των επίπλων/εξοπλισμού του χώρου στην αρχική τους θέση.

 • Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την αποζημίωση οποιονδήποτε ζημιών προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Οι ζημιές περιλαμβάνουν επιδιορθώσεις/αντικαταστάσεις επίπλων και εξοπλισμού, καθαρισμό και συντήρηση χώρου.

 • Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά των ατόμων που συμμετέχουν στην εκδήλωση.

 • Η Διεύθυνση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή/και ατύχημα συμβεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

 • Η Διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χωρίς καμιά προειδοποίηση.

 

16. Παράβαση των κανόνων διαμονής

Η παράβαση των κανόνων διαμονής έχει ως συνέπεια τη λήψη των ακόλουθων μέτρων από πλευράς Διεύθυνσης:

 • Προφορική παρατήρηση

 • Γραπτή προειδοποίηση

 • Τερματισμός συμβολαίου διαμονής

 • Μόνιμη απομάκρυνση από το UC Hall.

Τα μέτρα λαμβάνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Η προφορική παρατήρηση ή/και γραπτή προειδοποίηση γίνεται άμεσα από την Διεύθυνση. Σε περίπτωση πρόκλησης από ένοικο ζημιάς, απώλειας ή αδικαιολόγητης φθοράς στους χώρους και εξοπλισμό του κτηρίου, τότε ο ένοικος είναι υπεύθυνος για την καταβολή αποζημίωσης ίσης με το κόστος της ζημιάς το οποίο καθορίζεται από τη Διεύθυνση. Σε περίπτωση που η ζημιά είναι αποτέλεσμα βανδαλισμού, τότε προωθείται και η λήψη επιπρόσθετων μέτρων.

Η Διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμά της να προσφύγει δικαστικώς εναντίον οποιουδήποτε ενοίκου, αξιώνοντας αποζημιώσεις για ζημιές και/ή φθορές και/ή βανδαλισμούς και/ή άλλως πως, ως επίσης και καταγγελία οποιουδήποτε στην περίπτωση που υπάρξει υπόνοια για διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

 

17. Απομάκρυνση ενοίκων από το UC Hall

Ένοικοι απομακρύνονται από το UC Hall και δεν μπορούν να επιλεγούν ξανά για διαμονή σε αυτό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Παύουν να είναι φοιτητές.

 • Δεν είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

 • Εκμισθώνουν ή παραχωρούν σε τρίτους το studio τους.

 • Έχουν προβεί σε πράξεις βανδαλισμού ή κλοπές.

 • Αποτελούν απειλή για τη σωματική ακεραιότητα των υπόλοιπων ενοίκων ή και του προσωπικού.

 • Έχουν στην κατοχή τους, διακινούν ή/και κάνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών.

 

Σημ. Η Διεύθυνση δύναται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να τροποποιήσει τους πιο πάνω όρους και κανονισμούς και οι τροποποιήσεις αυτές θα θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος των παρόντων κανονισμών.

Οι κατά καιρούς εκδιδόμενες οδηγίες από την Διεύθυνση, αποτελούν επίσης κανονισμούς η παράβαση των οποίων θα συνεπάγεται την λήψη των μέτρων που περιγράφονται ανωτέρω.

Η Διεύθυνση θα μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να απορρίψει υποψήφιο προς διαμονή ένοικο ή να του τερματίσει τη συμφωνία διαμονής, χωρίς να απαιτείται να αιτιολογήσει προς τον υποψήφιο ένοικο την απόφασή της αυτή.

Οι πιο πάνω όροι και κανονισμοί παραδίδονται σε κάθε ένοικο κατά την υπογραφή της συμφωνίας διαμονής και η υπογραφή της συμφωνίας διαμονής από τον ένοικο, δημιουργεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ένοικος έχει αναγνώσει και αντιληφθεί πλήρως τους όρους και κανονισμούς τους οποίους υποχρεούται να ακολουθεί πιστά.

bottom of page